Typ tekstu: Książka
Autor: Dobroczyński Bartłomiej
Tytuł: New age
Rok: 1997
do pragmatyki i racjonalizmu: według adeptów licznych
szkół ezoterycznych istnieje wiele równoprawnych sposóbów zdążania do
celu a wśród nich magia, okultyzm, religie orientalne oraz techniki
samodoskonalenia, psychologia transpersonalna czy ezoteryczne tradycje
duchowe.
Nie sposób wreszcie nie wspomnieć o kilku sprawach podstawowych: otóż
wiele propozycji z kręgów RNE odrzuca atomizm, monoteizm,
antropocentryzm oraz personalizm. W zamian za to postuluje podejście
holistyczne, czyli całościowe, różnego rodzaju ujęcia panteistyczne
(np. "bóg" w ujęciu Capry rozumiany jako "samoorganizująca się zasada
Wszechświata") lub panenteistyczne ("Bóg jest we wszystkim, a wszystko
jest w Bogu" Foxa), swoisty kosmocentryzm (np. w postaci uznawania
nadrzędności interesów planety Ziemi wobec interesów
do pragmatyki i racjonalizmu: według adeptów licznych<br>szkół ezoterycznych istnieje wiele równoprawnych sposóbów zdążania do<br>celu a wśród nich magia, okultyzm, religie orientalne oraz techniki<br>samodoskonalenia, psychologia transpersonalna czy ezoteryczne tradycje<br>duchowe.<br> Nie sposób wreszcie nie wspomnieć o kilku sprawach podstawowych: otóż<br>wiele propozycji z kręgów RNE odrzuca atomizm, monoteizm,<br>antropocentryzm oraz personalizm. W zamian za to postuluje podejście<br>holistyczne, czyli całościowe, różnego rodzaju ujęcia panteistyczne<br>(np. "bóg" w ujęciu Capry rozumiany jako "samoorganizująca się zasada<br>Wszechświata") lub panenteistyczne ("Bóg jest we wszystkim, a wszystko<br>jest w Bogu" Foxa), swoisty kosmocentryzm (np. w postaci uznawania<br>nadrzędności interesów planety Ziemi wobec interesów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego