Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
obcego materiału. Komórkami pamięci są zaś limfocyty, które zachowują informację o zetknięciu się z danym antygenem.
Przy ponownym wprowadzeniu tego antygenu mają one zdolność wywołania szybkiej odpowiedzi immunologicznej (odpowiedź immunologiczna wtórna).
Komórki immunologicznie kompetentne. Wykształcenie tych komórek służy przygotowaniu organizmu do obrony immunologicznej. Do komórek tych zalicza się komórki prezentujące antygen, limfocyty, makrofagi i granulocyty (mikrofagi lub fagocyty wielojądrzaste).
Z powierzchnią niektórych komórek są związane antygeny, którymi mogą uczulać się limfocyty. Komórki takie określono jako komórki prezentujące antygen. Komórki uczestniczące w takim przedstawieniu (podawaniu antygenów limfocytom) występują w zrębie grasicy, grudkach chłonnych, strefach grasiczozależnych węzłów chłonnych, śledziony, w wątrobie (komórki śródbłonkowo
obcego materiału. Komórkami pamięci są zaś limfocyty, które zachowują informację o zetknięciu się z danym antygenem. &lt;page nr=45&gt; <br> Przy ponownym wprowadzeniu tego antygenu mają one zdolność wywołania szybkiej odpowiedzi immunologicznej (odpowiedź immunologiczna wtórna).<br>Komórki immunologicznie kompetentne. Wykształcenie tych komórek służy przygotowaniu organizmu do obrony immunologicznej. Do komórek tych zalicza się komórki prezentujące antygen, limfocyty, makrofagi i granulocyty (mikrofagi lub fagocyty wielojądrzaste).<br>Z powierzchnią niektórych komórek są związane antygeny, którymi mogą uczulać się limfocyty. Komórki takie określono jako komórki prezentujące antygen. Komórki uczestniczące w takim przedstawieniu (podawaniu antygenów limfocytom) występują w zrębie grasicy, grudkach chłonnych, strefach grasiczozależnych węzłów chłonnych, śledziony, w wątrobie (komórki śródbłonkowo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego