Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
przebiegające w beleczkach noszą nazwę tętnic beleczkowych (arteriae trabeculares). Oddają one dalsze odgałęzienia, które po osiągnięciu średnicy 0,1-0,2 mm opuszczają beleczki i wnikają do miazgi śledziony, tworząc tętnice miazgi (arteriae pulpales), otoczone pochewką utworzoną przeważnie z limfocytów T (strefa T). W tych miejscach znajdują się komórki prezentujące antygen. Pochewki te zwłaszcza w miejscach rozwidleń tych naczyń grubieją i przybierają kształt 63

kulisty, tworząc grudki chłonne zawierające przeważnie limfocyty B (strefa B). Tętnice przechodzące przez grudki chłonne nazwano tętnicami środkowymi (arteriae centrales). Z tętnic tych odchodzą boczne odgałęzienia tworzące zatoki brzeżne oraz naczynia włosowate, które przenikają przez grudki chłonne
przebiegające w beleczkach noszą nazwę tętnic beleczkowych (arteriae trabeculares). Oddają one dalsze odgałęzienia, które po osiągnięciu średnicy 0,1-0,2 mm opuszczają beleczki i wnikają do miazgi śledziony, tworząc tętnice miazgi (arteriae pulpales), otoczone pochewką utworzoną przeważnie z limfocytów T (strefa T). W tych miejscach znajdują się komórki prezentujące antygen. Pochewki te zwłaszcza w miejscach rozwidleń tych naczyń grubieją i przybierają kształt 63<br><br> kulisty, tworząc grudki chłonne zawierające przeważnie limfocyty B (strefa B). Tętnice przechodzące przez grudki chłonne nazwano tętnicami środkowymi (arteriae centrales). Z tętnic tych odchodzą boczne odgałęzienia tworzące zatoki brzeżne oraz naczynia włosowate, które przenikają przez grudki chłonne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego