Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
przykłady pełnego
udokumentowania takich przemian dostatecznie uzasadniają jednak generalne zasady
rozumowania.
Granice chronozon Zony biostratygraficzne (biozony) oparte są na pojawianiu się czy zaniku gatunków skamieniałości w warstwach skalnych. Jednostki
korelacyjne czasu geologicznego (chronozony, czyli doby) opiera się zaś na przekształceniach ewolucyjnych. Są to z reguły zmiany anatomiczne, które pozwalają na arbitralne wydzielenie wycinka linii ewolucyjnej i nadanie mu osobnej nazwy gatunkowej.
O wydzielanych w ten sposób gatunkach temporalnych (chronospecies) będzie mowa
w następnym rozdziale. Koniec chronozony wyznacza początek kolejnej chronozony.
Gatunek, na którego "powstaniu" jest oparta, może, choć nie musi, być kolejnym
wycinkiem tej samej linii ewolucyjnej. Dlatego istotne znaczenie ma
przykłady pełnego <br>udokumentowania takich przemian dostatecznie uzasadniają jednak generalne zasady <br>rozumowania.<br>Granice chronozon Zony biostratygraficzne (biozony) oparte są na pojawianiu się czy zaniku gatunków skamieniałości w warstwach skalnych. Jednostki <br>korelacyjne czasu geologicznego (chronozony, czyli doby) opiera się zaś na przekształceniach ewolucyjnych. Są to z reguły zmiany anatomiczne, które pozwalają na arbitralne wydzielenie wycinka linii ewolucyjnej i nadanie mu osobnej nazwy gatunkowej.<br>O wydzielanych w ten sposób gatunkach temporalnych (chronospecies) będzie mowa <br>w następnym rozdziale. Koniec chronozony wyznacza początek kolejnej chronozony.<br>Gatunek, na którego "powstaniu" jest oparta, może, choć nie musi, być kolejnym <br>wycinkiem tej samej linii ewolucyjnej. Dlatego istotne znaczenie ma
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego