Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
dane informujące o wielkości ciśnienia atmosfery jako funkcji wysokości nad powierzchnią Ziemi.

3.2. SKŁAD ATMOSFERY

Otoczkę gazową przylegającą do powierzchni Ziemi nazywamy atmosferą ziemską. Tworzy ją mieszanina gazów zwana powietrzem. Powietrze suche, nie zanieczyszczone różnymi domieszkami, przy powierzchni Ziemi składa się głównie z azotu (78,08%), tlenu (20,96%), argonu (0,93%), dwutlenku węgla (0,03%). Neon, hel, krypton, ksenon, wodór, ozon, metan i inne jeszcze gazy występują w ilościach śladowych, w tysięcznych i mniejszych częściach procentu. W porównaniu z atmosferami niektórych innych planet Układu Słonecznego, skład atmosfery ziemskiej odznacza się wieloma specyficznymi cechami, które wynikają z analizy danych zawartych
dane informujące o wielkości ciśnienia atmosfery jako funkcji wysokości nad powierzchnią Ziemi. <br><br>&lt;tit&gt;3.2. SKŁAD ATMOSFERY&lt;/&gt;<br><br> Otoczkę gazową przylegającą do powierzchni Ziemi nazywamy atmosferą ziemską. Tworzy ją mieszanina gazów zwana powietrzem. Powietrze suche, nie zanieczyszczone różnymi domieszkami, przy powierzchni Ziemi składa się głównie z azotu (78,08%), tlenu (20,96%), argonu (0,93%), dwutlenku węgla (0,03%). Neon, hel, krypton, ksenon, wodór, ozon, metan i inne jeszcze gazy występują w ilościach śladowych, w tysięcznych i mniejszych częściach procentu. W porównaniu z atmosferami niektórych innych planet Układu Słonecznego, skład atmosfery ziemskiej odznacza się wieloma specyficznymi cechami, które wynikają z analizy danych zawartych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego