Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 03.12 (11)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
z nich sperma lub jaja. Badacze mają nadzieję, że w wyniku modyfikacji - zależnie od tego, jaka część ich genetycznego programu zostanie uruchomiona - staną się źródłem różnych tkanek. Według "New Scientist", wraz z ograniczeniem liczby niszczonych embrionów zostaną usunięte etyczne przeszkody w prowadzeniu takich eksperymentów. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że argument ten przypomina twierdzenie, iż zjedzenie dziesięciu osób jest kanibalizmem, natomiast dwóch - już nie.
Podobnie schizofreniczne są przepisy dotyczące klonowania embrionów. Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (ponad 70 wielkich medycznych i biologicznych ośrodków badawczych finansowanych przez rząd, czyli podatników) zabraniają wydobywania komórek z ludzkich embrionów, gdyż jest to równoznaczne z ich niszczeniem
z nich sperma lub jaja. Badacze mają nadzieję, że w wyniku modyfikacji - zależnie od tego, jaka część ich genetycznego programu zostanie uruchomiona - staną się źródłem różnych tkanek. Według "New Scientist", wraz z ograniczeniem liczby niszczonych embrionów zostaną usunięte etyczne przeszkody w prowadzeniu takich eksperymentów. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że argument ten przypomina twierdzenie, iż zjedzenie dziesięciu osób jest kanibalizmem, natomiast dwóch - już nie.<br>Podobnie schizofreniczne są przepisy dotyczące klonowania embrionów. Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (ponad 70 wielkich medycznych i biologicznych ośrodków badawczych finansowanych przez rząd, czyli podatników) zabraniają wydobywania komórek z ludzkich embrionów, gdyż jest to równoznaczne z ich niszczeniem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego