Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1964
możność lepszej gospodarki w upaństwowionych przedsiębiorstwach, bo są mniej zależne od parlamentu, od indywidualnych posłów i partyj, od związków zawodowych, od nacisków opinii, podburzanej przez demagogów. Gospodarka w Electricite de France, Gaz de France, SNCF, nawet Charbonnages de France poprawiła się za V-ej Republiki, i jest to oczywiście poważny

argument na rzecz obecnego ustroju. Tak samo polepszyła się gospodarka kredytowa i budżetowa Francji (ale nie podatkowa) od czasu reform Pinaya, i to znowuż uzasadnia, w pewnym stopniu, teorie głoszone przez obecnego prezydenta Republiki. Natomiast przebieg wypadków we Włoszech jaskrawo potwierdza, jak trudno utrzymać i prowadzić odpowiednią politykę gospodarczą przy rządach
możność lepszej gospodarki w upaństwowionych przedsiębiorstwach, bo są mniej zależne od parlamentu, od indywidualnych posłów i partyj, od związków zawodowych, od nacisków opinii, podburzanej przez demagogów. Gospodarka w Electricite de France, Gaz de France, SNCF, nawet Charbonnages de France poprawiła się za V-ej Republiki, i jest to oczywiście poważny<br><br>&lt;page nr=96&gt; argument na rzecz obecnego ustroju. Tak samo polepszyła się gospodarka kredytowa i budżetowa Francji (ale nie podatkowa) od czasu reform Pinaya, i to znowuż uzasadnia, w pewnym stopniu, teorie głoszone przez obecnego prezydenta Republiki. Natomiast przebieg wypadków we Włoszech jaskrawo potwierdza, jak trudno utrzymać i prowadzić odpowiednią politykę gospodarczą przy rządach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego