Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 28
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą bezradną - art. 207 Kodeksu Karnego. Uwaga: aby przemoc mogła być uznana za przestępstwo znęcania się, musi ona mieć charakter ciągły.
- zmuszanie, tj. używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się - art. 191 Kodeksu Karnego.
- zgwałcenie - art. 197 Kodeksu Karnego. Uwaga: przestępstwo to popełnia każdy, kto przemocą zmusza inną osobę do stosunku płciowego. Także wtedy, gdy robi to mąż, gwałcąc własną żonę.
- uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego - art. 209 Kodeksu Karnego.
- grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą bezradną - art. 207 Kodeksu Karnego. Uwaga: aby przemoc mogła być uznana za przestępstwo znęcania się, musi ona mieć charakter ciągły.<br>- zmuszanie, tj. używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się - art. 191 Kodeksu Karnego.<br>- zgwałcenie - art. 197 Kodeksu Karnego. Uwaga: przestępstwo to popełnia każdy, kto przemocą zmusza inną osobę do stosunku płciowego. Także wtedy, gdy robi to mąż, gwałcąc własną żonę.<br>- uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego - art. 209 Kodeksu Karnego.<br>- grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego