Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
Eureko złożyła zażalenia na postępowanie władz polskich do Komisji Europejskiej w Brukseli.W każdym przypadku prywatyzacji bezpośredniej odpowiednia umowa zawierana między organem założycielskim, reprezentującym Skarb Państwa, a nabywcą może zawierać klauzule dotyczące: zobowiązań inwestycyjnych, ochrony miejsc pracy i spraw socjalnych, ochrony środowiska i dóbr kultury. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 46 ust. 2, stronom umowy z ważnych powodów przysługuje prawo jej wypowiedzenia w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia (przepisu takiego nie było w ustawie prywatyzacyjnej). Zgodnie z art. 47 ust. 2, przejęcie przez nabywcę przedsiębiorstwa jego zobowiązań nie wymaga zgody wierzycieli.

2.4.1.Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego
Eureko złożyła zażalenia na postępowanie władz polskich do Komisji Europejskiej w Brukseli.<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>W każdym przypadku prywatyzacji bezpośredniej odpowiednia umowa zawierana między organem założycielskim, reprezentującym Skarb Państwa, a nabywcą może zawierać klauzule dotyczące: zobowiązań inwestycyjnych, ochrony miejsc pracy i spraw socjalnych, ochrony środowiska i dóbr kultury. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 46 ust. 2, stronom umowy z ważnych powodów przysługuje prawo jej wypowiedzenia w ciągu trzech miesięcy od daty zawarcia (przepisu takiego nie było w ustawie prywatyzacyjnej). Zgodnie z art. 47 ust. 2, przejęcie przez nabywcę przedsiębiorstwa jego zobowiązań nie wymaga zgody wierzycieli.<br><br>&lt;tit&gt;2.4.1.Sprzedaż przedsiębiorstwa&lt;/&gt;<br><br>Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego