Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
państwowych i prawo upadłościowe

Przed uchwaleniem ustawy prywatyzacyjnej przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych były możliwe i są możliwe do dziś - w nieco ułomnej formie - na podstawie ustawy z 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych. Ustawa ta daje dwie możliwości przekształceń własnościowych.
Po pierwsze, dyspozycji majątkiem przedsiębiorstw państwowych można dokonywać na podstawie art. 46 ust. 2 oraz 46a ustawy. Mogą one polegać na sprzedaży, oddaniu do używania lub wniesieniu do spółki części mienia przedsiębiorstwa państwowego, a nawet - w skrajnych przypadkach - całości mienia. Prywatyzacja tego typu, określana niegdyś jako tzw. mała prywatyzacja, jest ciągle aktualna i stosowana w sytuacji, gdy zachodzi konieczność wyłączenia z
państwowych i prawo upadłościowe&lt;/&gt;<br><br>Przed uchwaleniem ustawy prywatyzacyjnej przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych były możliwe i są możliwe do dziś - w nieco ułomnej formie - na podstawie ustawy z 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych. Ustawa ta daje dwie możliwości przekształceń własnościowych.<br>Po pierwsze, dyspozycji majątkiem przedsiębiorstw państwowych można dokonywać na podstawie art. 46 ust. 2 oraz 46a ustawy. Mogą one polegać na sprzedaży, oddaniu do używania lub wniesieniu do spółki części mienia przedsiębiorstwa państwowego, a nawet - w skrajnych przypadkach - całości mienia. Prywatyzacja tego typu, określana niegdyś jako tzw. mała prywatyzacja, jest ciągle aktualna i stosowana w sytuacji, gdy zachodzi konieczność wyłączenia z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego