Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
i Akademii Sztabu Generalnego (1980 r.). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2 Pułku Kolejowym w Inowrocławiu na stanowisku dowódcy plutonu montażowego. Następnie był dowódcą kompanii. W 1977 r. w drodze wyróżnienia został skierowany do Akademii Sztabu Generalnego, którą ukończył z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów akademickich pozostał w ASG jako starszy asystent personelu dydaktyczno-naukowego. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych. Rok później został wyznaczony na stanowisko adiunkta. Jako pracownik naukowy ASG odbył praktyki w jednostkach wojskowych, gdzie był postrzegany przez przełożonych jako wzorowy organizator pracy. Zaowocowało to wyznaczeniem na stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego Logistyki Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Po
i Akademii Sztabu Generalnego (1980 r.). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2 Pułku Kolejowym w Inowrocławiu na stanowisku dowódcy plutonu montażowego. Następnie był dowódcą kompanii. W 1977 r. w drodze wyróżnienia został skierowany do Akademii Sztabu Generalnego, którą ukończył z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów akademickich pozostał w ASG jako starszy asystent personelu dydaktyczno-naukowego. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych. Rok później został wyznaczony na stanowisko adiunkta. Jako pracownik naukowy ASG odbył praktyki w jednostkach wojskowych, gdzie był postrzegany przez przełożonych jako wzorowy organizator pracy. Zaowocowało to wyznaczeniem na stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego Logistyki Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Po
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego