Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
kartę pojazdu - jeżeli była wydana,
3) zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia od poprzedniego zakładu ubezpieczeń lub oświadczenie ubezpieczającego w tym zakresie wraz z polisą za poprzedni okres ubezpieczenia.
3. Warunkiem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia jest wyposażenie go w minimalną liczbę, podaną poniżej, sprawnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (elektronicznych lub mechanicznych) posiadających ważny polski atest:
1) jedno zabezpieczenie - wymagane jest dla wszystkich samochodów ciężarowych i autobusów, niezależnie od ich wartości oraz dla samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych i mikrobusów o wartości do 20000 zł,
2) dwa zabezpieczenia - wymagane są dla samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych i mikrobusów o wartości powyżej 20000 zł,
3) oznakowania pojazdu nie uważa
kartę pojazdu - jeżeli była wydana, <br>3) zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia od poprzedniego zakładu ubezpieczeń lub oświadczenie ubezpieczającego w tym zakresie wraz z polisą za poprzedni okres ubezpieczenia.<br>3. Warunkiem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia jest wyposażenie go w minimalną liczbę, podaną poniżej, sprawnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (elektronicznych lub mechanicznych) posiadających ważny polski atest:<br>1) jedno zabezpieczenie - wymagane jest dla wszystkich samochodów ciężarowych i autobusów, niezależnie od ich wartości oraz dla samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych i mikrobusów o wartości do 20000 zł, <br>2) dwa zabezpieczenia - wymagane są dla samochodów osobowych, osobowo-ciężarowych i mikrobusów o wartości powyżej 20000 zł, <br>3) oznakowania pojazdu nie uważa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego