Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
energii cząstki padającej.
Następnym stadium może być:
a) emisja wprost nukleonu ze wzbudzonego stanu dwucząstkowego jednodziurowego,
b) dezaktywacja stanu kolektywnego przez przejście elektromagnetyczne i emisję padającego nukleonu o zmniejszonej energii (procesy te odpowiadają reakcjom rozproszenia niesprężystego, gdy w kanale wyjściowym pojawia się jądro tarczy w stanie wzbudzonym).
Procesy a) i b) nazywamy reakcjami oddziaływania bezpośredniego albo reakcjami wprost. Cechuje je krótki czas zachodzenia, porównywalny z czasem przebiegu cząstki przez obszar jądra-tarczy, rzędu 1022
c) Pierwsze zderzenie nukleonu z nukleonem jądra-tarczy może zapoczątkować lawinę dalszych zderzeń między nukleonami - w rezultacie dostarczona energia zostaje rozdzielona statystycznie na całe jądro. Powstały stan
energii cząstki padającej.<br> Następnym stadium może być: <br> a) emisja wprost nukleonu ze wzbudzonego stanu dwucząstkowego jednodziurowego,<br> b) dezaktywacja stanu kolektywnego przez przejście elektromagnetyczne i emisję padającego nukleonu o zmniejszonej energii (procesy te odpowiadają reakcjom rozproszenia niesprężystego, gdy w kanale wyjściowym pojawia się jądro tarczy w stanie wzbudzonym).<br> Procesy a) i b) nazywamy reakcjami oddziaływania bezpośredniego albo reakcjami wprost. Cechuje je krótki czas zachodzenia, porównywalny z czasem przebiegu cząstki przez obszar jądra-tarczy, rzędu 1022 <br> c) Pierwsze zderzenie nukleonu z nukleonem jądra-tarczy może zapoczątkować lawinę dalszych zderzeń między nukleonami - w rezultacie dostarczona energia zostaje rozdzielona statystycznie na całe jądro. Powstały stan
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego