Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: regulamin funduszu powierniczego
Rok: 2000
w Zleceniu nabycia:
a) Inwestor lub Uczestnik. który w Dniu Wyceny przed godziną otwarcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A złożył Dystrybutorowi prawidłowo wypełnione Zlecenie nabycia oraz dokonał odpowiedniej wpłaty środków pieniężnych, nabywa taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, która jest obliczana przy zastosowaniu WANJU z danego Dnia Wyceny;
b) Inwestor lub Uczestnik, który w Dniu Wyceny po godzinie otwarcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA złożył Dystrybutorowi prawidłowo wypełnione Zlecenie nabycia oraz dokonał odpowiedniej wpłaty środków pieniężnych, nabywa taką liczbę Jednostek Uczestnictwa. która jest obliczana przy zastosowaniu WANJU z następnego Dnia Wyceny.
2. Okres między datą wpłaty
w Zleceniu nabycia:<br>a) Inwestor lub Uczestnik. który w Dniu Wyceny przed godziną otwarcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A złożył Dystrybutorowi prawidłowo wypełnione Zlecenie nabycia oraz dokonał odpowiedniej wpłaty środków pieniężnych, nabywa taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, która jest obliczana przy zastosowaniu WANJU z danego Dnia Wyceny;<br>b) Inwestor lub Uczestnik, który w Dniu Wyceny po godzinie otwarcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA złożył Dystrybutorowi prawidłowo wypełnione Zlecenie nabycia oraz dokonał odpowiedniej wpłaty środków pieniężnych, nabywa taką liczbę Jednostek Uczestnictwa. która jest obliczana przy zastosowaniu WANJU z następnego Dnia Wyceny.<br>2. Okres między datą wpłaty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego