Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
interakcje międzyosobnicze, które prowadzą do wytworzenia się więzi, będących podstawą istnienia grup społecznych, ich wewnętrznej spójności. Mają one różną złożoność, trwałość i różny kierunek. Jest rzeczą istotną, że każdy spośród typów więzi ma swój własny repertuar zachowań, który staje się swoistą "odznaką" grup społecznych, pozwalającą na ich identyfikację nie tylko behawioralną, lecz i znaczeniową. Istnieje wiele definicji grup społecznych, powstałych zarówno na gruncie nauk humanistycznych, np. socjologii, psychologii lub antropologii kulturowej, jak i przyrodniczych, takich jak ekologia, etologia lub socjobiologia. Najprościej można grupę społeczną określić jako "zbiór jednostek pozostających ze sobą we wzajemnie zależnych stosunkach" (Mika 1987, s. 328). Stosunki te
interakcje międzyosobnicze, które prowadzą do wytworzenia się więzi, będących podstawą istnienia grup społecznych, ich wewnętrznej spójności. Mają one różną złożoność, trwałość i różny kierunek. Jest rzeczą istotną, że każdy spośród typów więzi ma swój własny repertuar zachowań, który staje się swoistą "odznaką" grup społecznych, pozwalającą na ich identyfikację nie tylko behawioralną, lecz i znaczeniową. Istnieje wiele definicji grup społecznych, powstałych zarówno na gruncie nauk humanistycznych, np. socjologii, psychologii lub antropologii kulturowej, jak i przyrodniczych, takich jak ekologia, etologia lub socjobiologia. Najprościej można grupę społeczną określić jako "zbiór jednostek pozostających ze sobą we wzajemnie zależnych stosunkach" (Mika 1987, s. 328). Stosunki te
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego