Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
Specyfika teorii behawioralnej przejawia się przede wszystkim w sposobie interpretacji wyborów ekonomicznych dokonywanych w przedsiębiorstwie. Teoria ta odrzuca przyjęte powszechnie w teorii ekonomii założenie, według którego działanie ekonomiczne polega na poszukiwaniu rozwiązań optymalnych (zapewniających maksymalne efekty przy danych nakładach lub minimalne nakłady przy danych efektach). W miejsce koncepcji optymalizacji szkoła behawioralna wprowadza koncepcję zadowalającego (satysfakcjonującego) minimum. W myśl tej koncepcji obiekt stojący przed jakimś trudnym problemem skłonny jest poświęcić korzyści rozwiązania optymalnego, aby zredukować trudy związane z poszukiwaniem go. Wybiera on raczej nie rozwiązanie optymalne (maksymalne), lecz zadowalające (satysfakcjonujące), tj. rozwiązanie, które jest "wystarczająco dobre" z punktu widzenia jakiegoś kryterium. "W
Specyfika teorii behawioralnej przejawia się przede wszystkim w sposobie interpretacji wyborów ekonomicznych dokonywanych w przedsiębiorstwie. Teoria ta odrzuca przyjęte powszechnie w teorii ekonomii założenie, według którego działanie ekonomiczne polega na poszukiwaniu rozwiązań optymalnych (zapewniających maksymalne efekty przy danych nakładach lub minimalne nakłady przy danych efektach). W miejsce koncepcji optymalizacji szkoła behawioralna wprowadza koncepcję zadowalającego (satysfakcjonującego) minimum. W myśl tej koncepcji obiekt stojący przed jakimś trudnym problemem skłonny jest poświęcić korzyści rozwiązania optymalnego, aby zredukować trudy związane z poszukiwaniem go. Wybiera on raczej nie rozwiązanie optymalne (maksymalne), lecz zadowalające (satysfakcjonujące), tj. rozwiązanie, które jest "wystarczająco dobre" z punktu widzenia jakiegoś kryterium. "W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego