Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
środowisko, jego walory, determinują modele zachowań, czy też nie?); pogląd respondenta na znaczenie grupy społecznej, z którą jest związany w życiu codziennym i w trakcie uprawiania turystyki jako czynnika determinującego model zachowania w przyrodzie. Odpowiedzi na te pytania pozwolą zrozumieć przyczyny takich, a nie innych zachowań oraz określić charakter "pola behawioralnego", inaczej mówiąc - ogólnych postaw respondenta, warunkujących sposoby jego zachowywania się w przyrodzie. Standardowe metody stosowane w socjologii, jak i psychologii behawioralnej, najczęściej pomijają te pytania, uważając je za nieistotne. A przecież, na co również zwrócił uwagę cytowany już Nowak, jeśli podciągniemy zachowania np. Włochów pod te same prawa co Polaków
środowisko, jego walory, determinują modele zachowań, czy też nie?); pogląd respondenta na znaczenie grupy społecznej, z którą jest związany w życiu codziennym i w trakcie uprawiania turystyki jako czynnika determinującego model zachowania w przyrodzie. Odpowiedzi na te pytania pozwolą zrozumieć przyczyny takich, a nie innych zachowań oraz określić charakter "pola behawioralnego", inaczej mówiąc - ogólnych postaw respondenta, warunkujących sposoby jego zachowywania się w przyrodzie. Standardowe metody stosowane w socjologii, jak i psychologii behawioralnej, najczęściej pomijają te pytania, uważając je za nieistotne. A przecież, na co również zwrócił uwagę cytowany już Nowak, jeśli podciągniemy zachowania np. Włochów pod te same prawa co Polaków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego