Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
zabiega o więcej. To samo odnosi się do innych celów. Ponadto proces podejmowania decyzji odzwierciedla w znacznie większym stopniu, niż przyjmuje się w teorii tradycyjnej, reakcję na "lokalne" (wewnątrzorganizacyjne) czynniki, a w znacznie mniejszym stopniu reakcję na zmiany w otoczeniu firmy. W związku z tym, ważnym wnioskiem wynikającym z analizy behawioralnej jest stwierdzenie, że różne organizacje "produkują" różne decyzje, a tryb ich podejmowania ma istotny wpływ na ich treść. Wielkie firmy muszą, według teorii behawioralnej, wypracować pewne standardowe reguły i procedury podejmowania decyzji. Te reguły i procedury powstają w drodze kompromisów między różnymi grupami oraz punktami widzenia, a ponadto mają tendencję
zabiega o więcej. To samo odnosi się do innych celów. Ponadto proces podejmowania decyzji odzwierciedla w znacznie większym stopniu, niż przyjmuje się w teorii tradycyjnej, reakcję na "lokalne" (wewnątrzorganizacyjne) czynniki, a w znacznie mniejszym stopniu reakcję na zmiany w otoczeniu firmy. W związku z tym, ważnym wnioskiem wynikającym z analizy behawioralnej jest stwierdzenie, że różne organizacje "produkują" różne decyzje, a tryb ich podejmowania ma istotny wpływ na ich treść. Wielkie firmy muszą, według teorii behawioralnej, wypracować pewne standardowe reguły i procedury podejmowania decyzji. Te reguły i procedury powstają w drodze kompromisów między różnymi grupami oraz punktami widzenia, a ponadto mają tendencję
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego