Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
są teorie X i Y McGregora dotyczące możliwych postaw człowieka względem pracy i poglądów menedżerów w tym zakresie. Teoria X i pogląd bliższy szkole klasycznej zakładają, że ludzie nie lubią pracować, unikają odpowiedzialności, chcą być kierowani, muszą być zmuszani do pracy, kontrolowani i karani. Teoria Y i pogląd właściwy szkole behawioralnej zakładają, że praca jest naturalną potrzebą, ludzie są wewnętrznie motywowani, chętnie podejmują odpowiedzialność i uczestniczą w życiu organizacji, są aktywni i prospołeczni.
Kolejny kierunek szkoły behawioralnej bada tzw. zachowania organizacyjne, obejmujące szersze spektrum zagadnień niż stosunki międzyludzkie. Kierunek ten reprezentuje całościowe spojrzenie na uwarunkowania oraz skutki zachowań indywidualnych i grupowych
są teorie X i Y McGregora dotyczące możliwych postaw człowieka względem pracy i poglądów menedżerów w tym zakresie. Teoria X i pogląd bliższy szkole klasycznej zakładają, że ludzie nie lubią pracować, unikają odpowiedzialności, chcą być kierowani, muszą być zmuszani do pracy, kontrolowani i karani. Teoria Y i pogląd właściwy szkole behawioralnej zakładają, że praca jest naturalną potrzebą, ludzie są wewnętrznie motywowani, chętnie podejmują odpowiedzialność i uczestniczą w życiu organizacji, są aktywni i prospołeczni.<br>Kolejny kierunek szkoły behawioralnej bada tzw. zachowania organizacyjne, obejmujące szersze spektrum zagadnień niż stosunki międzyludzkie. Kierunek ten reprezentuje całościowe spojrzenie na uwarunkowania oraz skutki zachowań indywidualnych i grupowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego