Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
C obrazuje katastrofę wierzchołkową. Wykres na płaszczyźnie C określony jest zestawem bifurkacji, czyli progów, które wyznaczają zmianę jakościową systemu dla danych zmiennych a i b w stosunku do X. Krzywa załamania jest łagodna, a krzywa zestawu bifurkacji posiada ostry wierzchołek, utworzony przez linie sierpowe, które tworzą główne progi dla gwałtownych behawioralnych zmian.
Płaszczyzna M daje nowy sposób spojrzenia na mechanizm dynamizacji dzieła sztuki. Proces ten różnicuje się na horyzontalnej płaszczyźnie C w taki sposób, w jaki przebiega na płaszczyźnie M.
Aktywność odbiorcy oraz stopień trudności dzieła sztuki przedstawione są na prostych a i b. Prosta X obrazuje efekt procesu dynamizacji.
Problemem
C obrazuje katastrofę wierzchołkową. Wykres na płaszczyźnie C określony jest zestawem bifurkacji, czyli progów, które wyznaczają zmianę jakościową systemu dla danych zmiennych a i b w stosunku do X. Krzywa załamania jest łagodna, a krzywa zestawu bifurkacji posiada ostry wierzchołek, utworzony przez linie sierpowe, które tworzą główne progi dla gwałtownych behawioralnych zmian. <br>Płaszczyzna M daje nowy sposób spojrzenia na mechanizm dynamizacji dzieła sztuki. Proces ten różnicuje się na horyzontalnej płaszczyźnie C w taki sposób, w jaki przebiega na płaszczyźnie M.<br>Aktywność odbiorcy oraz stopień trudności dzieła sztuki przedstawione są na prostych a i b. Prosta X obrazuje efekt procesu dynamizacji.<br>Problemem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego