Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
jego rozwojem ontogenetycznym; stan zdrowia organizmu, zmieniający się pod wpływem chorób (zarówno dziedzicznych, jak i nabytych) oraz wypadków losowych. Sprawność funkcjonowania organizmu jest warunkiem zachowania homeostazy, czyli możliwości powrotu do stanu optymalnego w przypadku jakichkolwiek zewnętrznych zakłóceń, a tym samym do zachowania równowagi układu popędowo-emocjonalnego, rzutującego na charakter reakcji behawioralnych w myśl rzymskiego przysłowia: sana mens in corpore sano. Wszelkie odchylenia od sprawności organizmu o charakterze dziedzicznym lub nabyte uwidoczniają się od razu w systemie reakcji na bodźce, a tym samym w formach zachowań. Są to głównie zachowania dewiacyjne, odbiegające od standardowych, zarówno w kierunku pozytywnym, jak i negatywnym. Rozwój
jego rozwojem ontogenetycznym; stan zdrowia organizmu, zmieniający się pod wpływem chorób (zarówno dziedzicznych, jak i nabytych) oraz wypadków losowych. Sprawność funkcjonowania organizmu jest warunkiem zachowania homeostazy, czyli możliwości powrotu do stanu optymalnego w przypadku jakichkolwiek zewnętrznych zakłóceń, a tym samym do zachowania równowagi układu popędowo-emocjonalnego, rzutującego na charakter reakcji behawioralnych w myśl rzymskiego przysłowia: sana mens in corpore sano. Wszelkie odchylenia od sprawności organizmu o charakterze dziedzicznym lub nabyte uwidoczniają się od razu w systemie reakcji na bodźce, a tym samym w formach zachowań. Są to głównie zachowania dewiacyjne, odbiegające od standardowych, zarówno w kierunku pozytywnym, jak i negatywnym. Rozwój
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego