Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 12.05
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999
jasna do jego osiągnięcia. "Chcieć" nie zawsze oznacza "móc". Oprócz siły motywacji liczą się jeszcze dwa czynniki: 1) fachowa wiedza, która daje wskazówki, jakie środki trzeba zastosować, by osiągnąć dany cel (kompetencja merytoryczna); 2) umiejętności i siła polityczna, dzięki którym owe środki (sposoby) będzie można rzeczywiście wprowadzić w życie. Siła bez wiedzy jest ślepa; wiedza bez siły jest - z praktycznego punktu widzenia - jałowa.
Skuteczność w polityce merytorycznej wymaga zatem zarówno odpowiednich fachowo kompetencji, jak i skuteczności w zakresie polityki "politycznej".
Leszek Balcerowicz

2 x 2 = 4
Ogromną część dochodów budżetowych przeznacza się u nas na pokrywanie strat, a nie na wydatki ułatwiające
jasna do jego osiągnięcia. "Chcieć" nie zawsze oznacza "móc". Oprócz siły motywacji liczą się jeszcze dwa czynniki: 1) fachowa wiedza, która daje wskazówki, jakie środki trzeba zastosować, by osiągnąć dany cel (kompetencja merytoryczna); 2) umiejętności i siła polityczna, dzięki którym owe środki (sposoby) będzie można rzeczywiście wprowadzić w życie. Siła bez wiedzy jest ślepa; wiedza bez siły jest - z praktycznego punktu widzenia - jałowa.<br>Skuteczność w polityce merytorycznej wymaga zatem zarówno odpowiednich fachowo kompetencji, jak i skuteczności w zakresie polityki "politycznej".<br>&lt;au&gt;Leszek Balcerowicz&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art" sex="m"&gt;&lt;tit&gt;2 x 2 = 4&lt;/&gt;<br>&lt;intro&gt;Ogromną część dochodów budżetowych przeznacza się u nas na pokrywanie strat, a nie na wydatki ułatwiające
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego