Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
Pragnąc dystans ów zmniejszyć, naukowcy przystąpili niezwłocznie (warto tu przypomnieć pionierskie prace Bernala) do sondowania potencjalnych możliwości nauki. Postawiono wiele pytań natury praktycznej: Jak ulepszyć organizację prac badawczych? Co uznać za nadrzędne w ich finansowaniu? Jak mierzyć ich efektywność? Jak wpływać na wzrost wydajności naukowej? Tego rodzaju kwestie trudno rozstrzygać bez wiedzy o rzeczywistym stanie i funkcjonowaniu nauki. Zabrano się więc do szerszych analiz, poświęconych nauce, jej historii i roli w społeczeństwie.
I tak wkrótce powstała nowa dyscyplina, rządząca się własnymi prawami. Lecz pierwotne zainteresowanie stroną praktyczną wycisnęło na naukoznawstwie trwałe ślady. Nie uważam tego bynajmniej za mankament. Sądzę tylko, że praktycyzm
Pragnąc dystans ów zmniejszyć, naukowcy przystąpili niezwłocznie (warto tu przypomnieć pionierskie prace Bernala) do sondowania potencjalnych możliwości nauki. Postawiono wiele pytań natury praktycznej: Jak ulepszyć organizację prac badawczych? Co uznać za nadrzędne w ich finansowaniu? Jak mierzyć ich efektywność? Jak wpływać na wzrost wydajności naukowej? Tego rodzaju kwestie trudno rozstrzygać bez wiedzy o rzeczywistym stanie i funkcjonowaniu nauki. Zabrano się więc do szerszych analiz, poświęconych nauce, jej historii i roli w społeczeństwie.<br> I tak wkrótce powstała nowa dyscyplina, rządząca się własnymi prawami. Lecz pierwotne zainteresowanie stroną praktyczną wycisnęło na naukoznawstwie trwałe ślady. Nie uważam tego bynajmniej za mankament. Sądzę tylko, że praktycyzm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego