Typ tekstu: Książka
Autor: Kasperczyk Tadeusz,
Fenczyn Jan
Tytuł: Podręcznik odnowy psychosomatycznej
Rok: 1996
w sobie nie przedstawia specyficznej aktywności leczniczej.
Placebo występuje w dwojakiej sytuacji: ˇ zaaranżowanej w celu leczenia zaburzeń dowolnej funkcji organicznej lub psychicznej (stosowane najczęściej, by odciążyć organizm od ubocznych działań farmakologicznych); w celu kontroli nowo wypróbowanych leków jako tzw. podwójna ślepa próba, wymagająca zastosowania placebo na równi z nowym środkiem, bez wiedzy pacjenta i personelu.
Wieloletnie eksperymenty wskazują, że badani dzielą się na osoby reagujące i nie reagujące na placebo. Stwierdzono, że osoby reagujące należą do określonych grup osobowościowych, najczęściej z predyspozycjami nerwicowymi, są bardziej ekstrawertywne, niedojrzałe, zależne, nastawione lękowo, o mniejszym krytycyzmie, zwykle także o większym werbalnym ilorazie inteligencji i dużych
w sobie nie przedstawia specyficznej aktywności leczniczej.<br>Placebo występuje w dwojakiej sytuacji: ˇ zaaranżowanej w celu leczenia zaburzeń dowolnej funkcji organicznej lub psychicznej (stosowane najczęściej, by odciążyć organizm od ubocznych działań farmakologicznych); w celu kontroli nowo wypróbowanych leków jako tzw. podwójna ślepa próba, wymagająca zastosowania placebo na równi z nowym środkiem, bez wiedzy pacjenta i personelu. <br>Wieloletnie eksperymenty wskazują, że badani dzielą się na osoby reagujące i nie reagujące na placebo. Stwierdzono, że osoby reagujące należą do określonych grup osobowościowych, najczęściej z predyspozycjami nerwicowymi, są bardziej ekstrawertywne, niedojrzałe, zależne, nastawione lękowo, o mniejszym krytycyzmie, zwykle także o większym werbalnym ilorazie inteligencji i dużych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego