Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu w okresie trwani umowy rachunku, Bank pisemnie powiadamia Klientów, jeżeli zmniejszone zostają ich uprawnienia nabyte z chwilą zawarcia umowy rachunku.
2.Postanowienia Regulaminu są wiążące dla obu stron, o ile w inny sposób nie uregulowano w umowie.

Lublin, dnia 2 listopada 1992 r.


OBLIGACJE SKARBOWE
"Gwarancja bezpiecznej przyszłości"

ZABEZPIECZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Polecamy Państwu wygodny i korzystny sposób lokowania oszczędności - obligacje skarbowe. Obligacje są rodzajem zobowiązania finansowego. Ich wystawca (emitent), którym jest Skarb Państwa, pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się zwrócić ją w określonym terminie wraz z odsetkami.

OBLIGACJE SKARBOWE
można odsprzedać przed terminem
wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu w okresie trwani umowy rachunku, Bank pisemnie powiadamia Klientów, jeżeli zmniejszone zostają ich uprawnienia nabyte z chwilą zawarcia umowy rachunku.<br>2.Postanowienia Regulaminu są wiążące dla obu stron, o ile w inny sposób nie uregulowano w umowie.<br><br>Lublin, dnia 2 listopada 1992 r.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="advert" sub="share"&gt;<br>&lt;tit&gt;OBLIGACJE SKARBOWE&lt;/&gt;<br>"Gwarancja bezpiecznej przyszłości"<br><br>&lt;tit&gt;ZABEZPIECZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ&lt;/&gt;<br>Polecamy Państwu wygodny i korzystny sposób lokowania oszczędności - obligacje skarbowe. Obligacje są rodzajem zobowiązania finansowego. Ich wystawca (emitent), którym jest Skarb Państwa, pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się zwrócić ją w określonym terminie wraz z odsetkami.<br><br>&lt;tit&gt;OBLIGACJE SKARBOWE&lt;/&gt;<br>można odsprzedać przed terminem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego