Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
systemami rynkowymi lub, innymi słowy, kapitalizm rozwija się wzdłuż różnych ścieżek ewolucyjnych. Słynna książka tego autora z roku 1965, Modern Capitalism: The Changing Balance of Public and Private Power (Współczesny kapitalizm - zmiany układu sił między władzą sektora publicznego i prywatnego), w której dokonał on analizy różnic pomiędzy państwami przeżywającymi wówczas bezprecedensowy okres rozwoju gospodarczego, zawiera pewne fascynujące i nadal aktualne obserwacje. W Wielkiej Brytanii wątek ten podjął ostatnio Will Hutton, publicysta zajmujący się sprawami finansowymi, o którym będzie jeszcze dalej mowa. Shonfield widział bardzo wyraźnie już w roku 1965 istnienie zasadniczych różnic pomiędzy najważniejszymi państwami o gospodarce rynkowej. Na przykład, pisząc
systemami rynkowymi lub, innymi słowy, kapitalizm rozwija się wzdłuż różnych ścieżek ewolucyjnych. Słynna książka tego autora z roku 1965, Modern Capitalism: The Changing Balance of Public and Private Power (Współczesny kapitalizm - zmiany układu sił między władzą sektora publicznego i prywatnego), w której dokonał on analizy różnic pomiędzy państwami przeżywającymi wówczas bezprecedensowy okres rozwoju gospodarczego, zawiera pewne fascynujące i nadal aktualne obserwacje. W Wielkiej Brytanii wątek ten podjął ostatnio Will Hutton, publicysta zajmujący się sprawami finansowymi, o którym będzie jeszcze dalej mowa. Shonfield widział bardzo wyraźnie już w roku 1965 istnienie zasadniczych różnic pomiędzy najważniejszymi państwami o gospodarce rynkowej. Na przykład, pisząc
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego