Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
o danym ładunku Q można zapisać w zwartej postaci.
Wprowadźmy rzut stereograficzny ze sfery S2 na płaszczyznę zespoloną:

i rozwiązanie to ma ładunek topologiczny Q = -N. Fakt, że rozwiązania te odpowiadają N-krotnemu nakryciu, widać np. z tego, że w = . (czyli .3 =-1) jest osiągane dokładnie N razy (jeżeli wszystkie bj są różne).
1 Jeżeli nie dopuszczamy punktów rozgałęzienia.

Jeżeli oznaczymy zbiór nierównoważnych sektorów o odwzorowaniu ciągłym sfery
n-wymiarowej Sn w sferę m-wymiarową Sm przez .n(Sm), to powyższe rozwiązania
są jawną realizacją równości (co jest przykładem ogólnego twierdzenia
.
Nieliniowe modele ., takie jak opisany powyżej są często stosowane w
o danym ładunku Q można zapisać w zwartej postaci. <br>Wprowadźmy rzut stereograficzny ze sfery S2 na płaszczyznę zespoloną: <br>&lt;gap&gt;<br>i rozwiązanie to ma ładunek topologiczny Q = -N. Fakt, że rozwiązania te odpowiadają N-krotnemu nakryciu, widać np. z tego, że w = . (czyli .3 =-1) jest osiągane dokładnie N razy (jeżeli wszystkie bj są różne). <br>1 Jeżeli nie dopuszczamy punktów rozgałęzienia. <br>&lt;page nr=80&gt;<br>Jeżeli oznaczymy zbiór nierównoważnych sektorów o odwzorowaniu ciągłym sfery <br>n-wymiarowej Sn w sferę m-wymiarową Sm przez .n(Sm), to powyższe rozwiązania <br>są jawną realizacją równości &lt;gap&gt;(co jest przykładem ogólnego twierdzenia <br>&lt;gap&gt;. <br>Nieliniowe modele ., takie jak opisany powyżej są często stosowane w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego