Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
Dwa dalsze pojęcia dotyczące "głębi świadomości" to Ja i wartość.
Sięgając w kierunku Ja, dokonujemy szeregu pominięć. Pomijamy przede wszystkim bogatą problematykę wewnętrznej świadomości czasu oraz problem stosunków między czasowością a bezczasowością, jakie zachodzą zarówno w obszarze aktów intencjonalnych, jak w głębi świadomości. A literatura na ten temat kryje olbrzymie bogactwa! Pomijamy również bliższe rozważania zagadnień ontologii świadomości, dotyczących teorii "struktury" przeżycia, doznania, własności habitualnych, stanu i aktu świadomości, ich wzajemnej spójności, miejsca, jakie w świadomości sobie rezerwują.
Doznajemy wielu doświadczeń Ja. Wśród wielorako doświadczonych Ja jedno zdaje się leżeć najgłębiej i stale się utrzymuje. Ja stanowi w mojej świadomości to
Dwa dalsze pojęcia dotyczące "głębi świadomości" to Ja i wartość.<br>Sięgając w kierunku Ja, dokonujemy szeregu pominięć. Pomijamy przede wszystkim bogatą problematykę wewnętrznej świadomości czasu oraz problem stosunków między czasowością a bezczasowością, jakie zachodzą zarówno w obszarze aktów intencjonalnych, jak w głębi świadomości. A literatura na ten temat kryje olbrzymie bogactwa! Pomijamy również bliższe rozważania zagadnień ontologii świadomości, dotyczących teorii "struktury" przeżycia, doznania, własności habitualnych, stanu i aktu świadomości, ich wzajemnej spójności, miejsca, jakie w świadomości sobie rezerwują.<br>Doznajemy wielu doświadczeń Ja. Wśród wielorako doświadczonych Ja jedno zdaje się leżeć najgłębiej i stale się utrzymuje. Ja stanowi w mojej świadomości to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego