Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
narzędziami pomiarowymi i regułami integracji i interpretacji danych) oraz swoistymi regułami przekładania owych "upraktycznionych" twierdzeń "naukowych" na język działań w sferze praktyki edukacyjnej. Nawiasem mówiąc, owa deklarowana przez Andersona odrębność metodologiczna jest tylko pozorna. Nie można bowiem poważnie traktować tego, co autor pisze o odrębności metodologicznej psychologii wychowawczej. Nie tylko bowiem psychologia wychowawcza (jako psychologia stosowana) "posługuje się metodami naukowymi" (Anderson, 1971, s. 21) i nie tylko psychologowie i wychowawcy "podchodzą do rozwiązywania problemów zachowując postawę naukową i wykorzystując metody naukowe do gromadzenia i interpretowania danych" (tamże, s. 21).

Nie chciałbym mnożyć przykładów, ale sądzę, iż w przypadku innych "psychologii stosowanych
narzędziami pomiarowymi i regułami integracji i interpretacji danych) oraz swoistymi regułami przekładania owych "upraktycznionych" twierdzeń "naukowych" na język działań w sferze praktyki edukacyjnej. Nawiasem mówiąc, owa deklarowana przez Andersona odrębność metodologiczna jest tylko pozorna. Nie można bowiem poważnie traktować tego, co autor pisze o odrębności metodologicznej psychologii wychowawczej. Nie tylko bowiem psychologia wychowawcza (jako psychologia stosowana) "posługuje się metodami naukowymi" (Anderson, 1971, s. 21) i nie tylko psychologowie i wychowawcy "podchodzą do rozwiązywania problemów zachowując postawę naukową i wykorzystując metody naukowe do gromadzenia i interpretowania danych" (tamże, s. 21).<br><br>Nie chciałbym mnożyć przykładów, ale sądzę, iż w przypadku innych "psychologii stosowanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego