Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 12.05
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999
przyspieszenia zrealizuje się u nas. Już rozpoczęto produkcję matiza, trwają prace nad "polonizacją" tego auta oraz nubiry. Niebawem rozpocznie się produkcja nowego silnika, a także nowego modelu - F-100.
Mirosław Cielemęcki Henryk Suchar

Balcerowicz wprost
Pospolitym błędem jest wrzucanie wszystkich polityków do jednego worka na zasadzie kategorycznego twierdzenia: "polityka jest brudna"

Siła i wiedza
Obserwacje i udział w polityce skłaniają mnie do sformułowania kilku uogólnień o jej uczestnikach. Otóż politykom przyświeca co najmniej jeden z dwóch celów:
1. Cel merytoryczny: rozwiązać określony problem, na przykład zmniejszyć bezrobocie czy przestępczość, zredukować narkomanię, poprawić jakość oświaty, usprawnić sądownictwo, ukrócić korupcję. Działanie na rzecz
przyspieszenia zrealizuje się u nas. Już rozpoczęto produkcję matiza, trwają prace nad "polonizacją" tego auta oraz nubiry. Niebawem rozpocznie się produkcja nowego silnika, a także nowego modelu - F-100.<br>&lt;au&gt;Mirosław Cielemęcki Henryk Suchar&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art" sex="m"&gt;&lt;tit&gt;Balcerowicz wprost&lt;/&gt;<br>&lt;intro&gt;Pospolitym błędem jest wrzucanie wszystkich polityków do jednego worka na zasadzie kategorycznego twierdzenia: "polityka jest brudna"&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Siła i wiedza&lt;/&gt;<br>Obserwacje i udział w polityce skłaniają mnie do sformułowania kilku uogólnień o jej uczestnikach. Otóż politykom przyświeca co najmniej jeden z dwóch celów:<br>1. Cel merytoryczny: rozwiązać określony problem, na przykład zmniejszyć bezrobocie czy przestępczość, zredukować narkomanię, poprawić jakość oświaty, usprawnić sądownictwo, ukrócić korupcję. Działanie na rzecz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego