Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Na oścież
Nr: 2-3(59)
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok: 1999
osadzony w obozie dla internowanych w koszarach 15 PAL-u. Zarzucano mu m. in. zdradę wobec państwa niemieckiego m. in. za udział w powstaniu. Rozstrzelany został w Dolinie Śmierci w ostatnich dniach października tegoż samego roku.
KfAD
Opracowano na podstawie:
Martyrologia nauczycieli bydgoskich podczas II wojny światowej - Włodzimierz Jastrzębski Kronika bydgoska t. XIVAUTOBUSEM PRZEZ DEKANAT

Jadąc do Śródmieścia, mijamy kościół budowany przy skrzyżowaniu ul. Fordońskiej i ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. "Cegiełka do cegiełki" równiutko ułożone, zwieńczone dachem, tworzą ładną bryłę. Obecnie trwają prace przy budowie wieży.
Przed laty planowano usytuować tam pijalnię piwa. Projektowałam do niej instalacje wodno-kanalizacyjną i
osadzony w obozie dla internowanych w koszarach 15 PAL-u. Zarzucano mu m. in. zdradę wobec państwa niemieckiego m. in. za udział w powstaniu. Rozstrzelany został w Dolinie Śmierci w ostatnich dniach października tegoż samego roku.<br>&lt;au&gt;KfAD&lt;/&gt;<br>Opracowano na podstawie:<br>Martyrologia nauczycieli bydgoskich podczas II wojny światowej - Włodzimierz Jastrzębski Kronika bydgoska t. XIV&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;AUTOBUSEM PRZEZ DEKANAT&lt;/&gt;<br><br> Jadąc do Śródmieścia, mijamy kościół budowany przy skrzyżowaniu ul. Fordońskiej i ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. "Cegiełka do cegiełki" równiutko ułożone, zwieńczone dachem, tworzą ładną bryłę. Obecnie trwają prace przy budowie wieży. <br>Przed laty planowano usytuować tam pijalnię piwa. Projektowałam do niej instalacje wodno-kanalizacyjną i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego