Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
na północ, a dodatnia część osi y na wschód. Granice stref pokrywają się z granicami województw, wg podziału administyracyjnego obowiązującego przed rokiem 1975. Strefa I obejmuje dawne województwa: łódzkie, lubelskie, kieleckie, rzeszowskie i krakowskie, strefa II - dawne województwa: olsztyńskie, białostockie i warszawskie, strefa III - dawne województwa: szczecińskie, koszalińskie, gdańskie i bydgoskie, strefa IV - dawne województwa: zielonogórskie, poznańskie, wrocławskie i opolskie, strefa V - dawne województwo katowickie.
Na rysunku 1.20 zaznaczono (linią pogrubioną) zasięgi tych pięciu stref (oznaczonych cyframi rzymskimi). Pokazano również linie jednakowych zniekształceń liniowych w każdej ze stref, które są koncentrycznymi okręgami w strefach i prostymi i równoległymi - w strefie
na północ, a dodatnia część osi &lt;HI rend="italic"&gt;y&lt;/HI&gt; na wschód. Granice stref pokrywają się z granicami województw, wg podziału administyracyjnego obowiązującego przed rokiem 1975. Strefa I obejmuje dawne województwa: łódzkie, lubelskie, kieleckie, rzeszowskie i krakowskie, strefa II - dawne województwa: olsztyńskie, białostockie i warszawskie, strefa III - dawne województwa: szczecińskie, koszalińskie, gdańskie i bydgoskie, strefa IV - dawne województwa: zielonogórskie, poznańskie, wrocławskie i opolskie, strefa V - dawne województwo katowickie.<br>Na rysunku 1.20 zaznaczono (linią pogrubioną) zasięgi tych pięciu stref (oznaczonych cyframi rzymskimi). Pokazano również linie jednakowych zniekształceń liniowych w każdej ze stref, które są koncentrycznymi okręgami w strefach &lt;gap&gt; i prostymi i równoległymi - w strefie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego