Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
tymi symetriami - najbardziej znanym przykładem jest anomalia aksjalna w modelu standardowym, która powoduje niezachowanie liczby barionowej
w tej teorii.
Aby opowiedzieć, czym są anomalie w kwantowej teorii pola, musimy zdefiniować
działanie efektywne. Jeśli kwantujemy teorię z polami cechowania A sprzężonymi do pewnego zestawu innych pól, które oznaczamy symbolem ., w języku całek po trajektoriach otrzymujemy wyrażenie (w przestrzeni euklidesowej)

gdzie D[.] oznacza miarę całkowania po wszystkich konfiguracjach pól jest działaniem klasycznym, a W(A ) to właśnie działanie efektywne. Wyrażenie to można rozumieć w ten sposób, że otrzymaliśmy pewne działanie dla pola A , w którym wzięto pod uwagę wszystkie efekty pochodzące od wirtualnych
tymi symetriami - najbardziej znanym przykładem jest anomalia aksjalna w modelu standardowym, która powoduje niezachowanie liczby barionowej <br>w tej teorii. <br>Aby opowiedzieć, czym są anomalie w kwantowej teorii pola, musimy zdefiniować <br>działanie efektywne. Jeśli kwantujemy teorię z polami cechowania A sprzężonymi do pewnego zestawu innych pól, które oznaczamy symbolem ., w języku całek po trajektoriach otrzymujemy wyrażenie (w przestrzeni euklidesowej) <br>&lt;gap&gt;<br>gdzie D[.] oznacza miarę całkowania po wszystkich konfiguracjach pól &lt;gap&gt; jest działaniem klasycznym, a W(A ) to właśnie działanie efektywne. Wyrażenie to można rozumieć w ten sposób, że otrzymaliśmy pewne działanie dla pola A , w którym wzięto pod uwagę wszystkie efekty pochodzące od wirtualnych
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego