Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
czystej i stosowanej. W ogólnych zarysach część 2-ga omawianej książki, zawiera to, co matematyk, interesujący się Analizą, ale nie specjalizujący się w teorji funkcyj eliptycznych, powinien o nich wiedzieć, a więc: najprostsze własności funkcyj eliptycznych, funkcje pe i sigma Weierstrassa, szeregi oraz funkcje eliptyczne Jacobi'ego, funkcja modułowa, elementy teorji całek eliptycznych.
Obie części napisane są przejrzyście i z dużą elegancją (która cechuje wszystkie grace Hurwitza). Zupełnie słusznie, w przedmowie d 1-ego wydania książki, wydawca zaznaczył, iż nazwisko Hurwitza mówi samo za siebie.
Część trzecia stanowi całość samą w sobie i może być czytana niezależnie od dwu poprzednich. Stanowi ona
czystej i stosowanej. W ogólnych zarysach część 2-ga omawianej książki, zawiera to, co matematyk, interesujący się Analizą, ale nie specjalizujący się w teorji funkcyj eliptycznych, powinien o nich wiedzieć, a więc: najprostsze własności funkcyj eliptycznych, funkcje pe i sigma Weierstrassa, szeregi &lt;gap&gt; oraz funkcje eliptyczne Jacobi'ego, funkcja modułowa, elementy teorji całek eliptycznych.<br>Obie części napisane są przejrzyście i z dużą elegancją (która cechuje wszystkie grace Hurwitza). Zupełnie słusznie, w przedmowie d 1-ego wydania książki, wydawca zaznaczył, iż nazwisko Hurwitza mówi samo za siebie.<br>Część trzecia stanowi całość samą w sobie i może być czytana niezależnie od dwu poprzednich. Stanowi ona
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego