Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
z pracy na czarno, czyli osoby z niskim wykształceniem, niskimi dochodami na głowę w rodzinie i bezrobotne, częściej natomiast - lepiej wykształcone i z wyższymi dochodami15. Prawidłowość ta wiąże się jednak z faktem, iż na czarnym rynku najczęściej kupuje się usługi, a nie towary.
Mimo stosunkowo obszernych informacji (biorąc pod uwagę charakter badanego zjawiska i oczywiste trudności związane z jego pomiarem) dotyczących zakresu występowania szarej strefy w gospodarce i nieformalnego rynku pracy, niewiele wiadomo o nielegalnym rynku i konsumentach poszczególnych kategorii towarów i usług. Brak między innymi analiz nielegalnego rynku napojów alkoholowych - takich w szczególności, które pozwalałyby zidentyfikować czynniki związane tak z
z pracy na czarno, czyli osoby z niskim wykształceniem, niskimi dochodami na głowę w rodzinie i bezrobotne, częściej natomiast - lepiej wykształcone i z wyższymi dochodami15. Prawidłowość ta wiąże się jednak z faktem, iż na czarnym rynku najczęściej kupuje się usługi, a nie towary. <br>Mimo stosunkowo obszernych informacji (biorąc pod uwagę charakter badanego zjawiska i oczywiste trudności związane z jego pomiarem) dotyczących zakresu występowania szarej strefy w gospodarce i nieformalnego rynku pracy, niewiele wiadomo o nielegalnym rynku i konsumentach poszczególnych kategorii towarów i usług. Brak między innymi analiz nielegalnego rynku napojów alkoholowych - takich w szczególności, które pozwalałyby zidentyfikować czynniki związane tak z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego