Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
kontrolowana listą obecności, kartami zegarowymi, markami obecności itp. Koszt płac pojawia się zatem raz w miesiącu (na początku lub na końcu) bez względu na rozmiary działalności (rozmiary produkcji, sprzedaży, inwestycji itp.).
System czasowy płac, stosowany przede wszystkim dla tej grupy pracowników zarządu, powoduje, że ponoszone z tego tytułu koszty mają charakter kosztów stałych. Także w stosunku do pracowników bezpośrednio produkcyjnych wykorzystuje się coraz częściej system czasowy. Poprawna organizacja pracy wytwórczej powinna zapewnić minimalizację tych kosztów na jednostkę produktu (usługi czy innego przedmiotu kalkulacji).
Koszty powstające z tytułu zużycia nabywanej z zewnątrz energii, korzystania ze świadczonych usług (telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawczych, konserwacyjnych, transportowych
kontrolowana listą obecności, kartami zegarowymi, markami obecności itp. Koszt płac pojawia się zatem raz w miesiącu (na początku lub na końcu) bez względu na rozmiary działalności (rozmiary produkcji, sprzedaży, inwestycji itp.).<br>System czasowy płac, stosowany przede wszystkim dla tej grupy pracowników zarządu, powoduje, że ponoszone z tego tytułu koszty mają charakter kosztów stałych. Także w stosunku do pracowników bezpośrednio produkcyjnych wykorzystuje się coraz częściej system czasowy. Poprawna organizacja pracy wytwórczej powinna zapewnić minimalizację tych kosztów na jednostkę produktu (usługi czy innego przedmiotu kalkulacji).<br>Koszty powstające z tytułu zużycia nabywanej z zewnątrz energii, korzystania ze świadczonych usług (telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawczych, konserwacyjnych, transportowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego