Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
Ustawienie rolek jezdnych i podtrzymujących
Rolki jezdne i podtrzymujące, wspólnie z kołem napędzającym i napinającym, wyznaczają kształt gąsienicy, a ich rozmieszczenie musi zapewnić ustalony podłużny zarys pasa gąsienicy. Usytuowanie każdej rolki jest określane przez położenie jej osi obrotu względem osi obrotu koła napędzającego gąsienicy (rys. 12.6).
Ze względu na charakter pracy koparki i konieczność dobrego związania koparki z podłożem, pas gąsienicy jest ukształtowany tak, iż odcinek gąsienicy ograniczony przegubami A i B spoczywa na podłożu, a przeguby ogniw tego odcinka gąsienicy leżą na linii prostej, równoległej do podłoża (rys. 12.12). W skutek ruchu obrotowego koła napędzającego gąsienicę, punkt A
Ustawienie rolek jezdnych i podtrzymujących<br>Rolki jezdne i podtrzymujące, wspólnie z kołem napędzającym i napinającym, wyznaczają kształt gąsienicy, a ich rozmieszczenie musi zapewnić ustalony podłużny zarys pasa gąsienicy. Usytuowanie każdej rolki jest określane przez położenie jej osi obrotu względem osi obrotu koła napędzającego gąsienicy (rys. 12.6).<br>Ze względu na charakter pracy koparki i konieczność dobrego związania koparki z podłożem, pas gąsienicy jest ukształtowany tak, iż odcinek gąsienicy ograniczony przegubami A i B spoczywa na podłożu, a przeguby ogniw tego odcinka gąsienicy leżą na linii prostej, równoległej do podłoża (rys. 12.12). W skutek ruchu obrotowego koła napędzającego gąsienicę, punkt A
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego