Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fronda
Nr: 8
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
zaangażowanie społeczne przekraczało oczywiście perspektywę doczesności. Oni po prostu - jak zauważa o. Salij - uwierzyli, że "Kościół mocą swojej jedności z Chrystusem powinien stać się sakramentem zbawienia tego bezbożnego świata". Miarą tego, jak Kościół wypełnia to zadanie, jest m.in. "nasycenie prawdą ewangeliczną ludzkiego myślenia także poza widzialnymi granicami Kościoła". Sam charakter tej powinności wyklucza więc zamykanie wiary w granicach prywatności.

Ks. Krzysztof Paczos MIC, który największą nadzieję dla współczesnego Kościoła widzi właśnie w rozwoju wspólnot, ostrzega jednocześnie przed zagrożeniami, jakie potencjalnie wewnątrz nich dostrzega. Wśród wad wymienia m.in. "niechęć do polityki, jak i w ogóle wszelkiego ponadwspólnotowego zaangażowania".

Misyjność

Jeżeli
zaangażowanie społeczne przekraczało oczywiście perspektywę doczesności. Oni po prostu - jak zauważa o. Salij - uwierzyli, że &lt;q&gt;"Kościół mocą swojej jedności z Chrystusem powinien stać się sakramentem zbawienia tego bezbożnego świata"&lt;/&gt;. Miarą tego, jak Kościół wypełnia to zadanie, jest m.in. &lt;q&gt;"nasycenie prawdą ewangeliczną ludzkiego myślenia także poza widzialnymi granicami Kościoła"&lt;/&gt;. Sam charakter tej powinności wyklucza więc zamykanie wiary w granicach prywatności.<br><br> Ks. Krzysztof Paczos MIC, który największą nadzieję dla współczesnego Kościoła widzi właśnie w rozwoju wspólnot, ostrzega jednocześnie przed zagrożeniami, jakie potencjalnie wewnątrz nich dostrzega. Wśród wad wymienia m.in. &lt;q&gt;"niechęć do polityki, jak i w ogóle wszelkiego ponadwspólnotowego zaangażowania"&lt;/&gt;.<br><br>&lt;tit&gt; Misyjność&lt;/&gt;<br><br> Jeżeli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego