Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
nieznacznych wahań obserwujemy proces nasilania się wskaźników samobójczych w średnich i starszych rocznikach populacji. Dotyczy to struktury wieku samobójców w populacji na całym świecie. Decyduje o tym skuteczność autoagresji. Z wiekiem zmniejsza się liczba nieudanych prób samobójczych, zwiększa natomiast liczba samobójstw dokonanych. Zależność ta dotyczy obu płci.

Rozważania te mają charakter teoretyczny. Złożoność czynników, które można podejrzewać o wpływ na nasilenie zachowań autodestrukcyjnych, wykracza poza możliwości interpretacji wyłącznie za pomocą danych statystycznych.

SAMOBÓJSTWA MĘŻCZYZN I KOBIET

Płeć jest zasadniczym czynnikiem determinującym rozmiary samobójstw od wielu dziesięcioleci. Stwierdzono to już w pierwszych informacjach i opracowaniach dotyczących samobójstw ((...)), potwierdzono w porównawczych statystykach międzynarodowych
nieznacznych wahań obserwujemy proces nasilania się wskaźników samobójczych w średnich i starszych rocznikach populacji. Dotyczy to struktury wieku samobójców w populacji na całym świecie. Decyduje o tym skuteczność autoagresji. Z wiekiem zmniejsza się liczba nieudanych prób samobójczych, zwiększa natomiast liczba samobójstw dokonanych. Zależność ta dotyczy obu płci.<br><br> Rozważania te mają charakter teoretyczny. Złożoność czynników, które można podejrzewać o wpływ na nasilenie zachowań autodestrukcyjnych, wykracza poza możliwości interpretacji wyłącznie za pomocą danych statystycznych.<br><br>&lt;tit&gt; SAMOBÓJSTWA MĘŻCZYZN I KOBIET&lt;/&gt;<br><br>Płeć jest zasadniczym czynnikiem determinującym rozmiary samobójstw od wielu dziesięcioleci. Stwierdzono to już w pierwszych informacjach i opracowaniach dotyczących samobójstw ((...)), potwierdzono w porównawczych statystykach międzynarodowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego