Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
rolę w reżimie gazowym wód odgrywa rozpuszczony w nich tlen (O2), wolny dwutlenek węgla (CO2), siarkowodór (H2S), metan (CH4) oraz w mniejszym stopniu inne rozpuszczone gazy, jak H2, N2, NH3, SO2 i CO. Reżim gazowy wiąże się ściśle z reżimem termicznym i biologicznym. Rozkład zawartości gazów ma często bardzo złożony charakter, co wiąże się ze zróżnicowaniem właściwości fizyczno-chemicznych wód poszczególnych jezior.

Bezsprzecznie największe znaczenie dla życia ma tlen, który, obok światła i temperatury, stanowi główny czynnik ograniczający przebieg procesów życiowych, determinuje on również krążenie materii w jeziorach. Tlen dostaje się do wody z atmosfery, lecz bezpośrednio przenika tylko do strefy
rolę w reżimie gazowym wód odgrywa rozpuszczony w nich tlen (O2&lt;/&gt;), wolny dwutlenek węgla (CO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt;), siarkowodór (H&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt;S), metan (CH&lt;hi rend="lower"&gt;4&lt;/&gt;) oraz w mniejszym stopniu inne rozpuszczone gazy, jak H&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt;, N&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt;, NH&lt;hi rend="lower"&gt;3&lt;/&gt;, SO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt; i CO. Reżim gazowy wiąże się ściśle z reżimem termicznym i biologicznym. Rozkład zawartości gazów ma często bardzo złożony charakter, co wiąże się ze zróżnicowaniem właściwości fizyczno-chemicznych wód poszczególnych jezior.<br><br>Bezsprzecznie największe znaczenie dla życia ma tlen, który, obok światła i temperatury, stanowi główny czynnik ograniczający przebieg procesów życiowych, determinuje on również krążenie materii w jeziorach. Tlen dostaje się do wody z atmosfery, lecz bezpośrednio przenika tylko do strefy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego