Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
poziomu egzystencji. Związki między różnymi wartościami mogą mieć strukturę hierarchiczną, wielopoziomową, lub koncentryczną. Różne pod względem jakościowym wartości mogą skupiać się wokół wartości, mającej dla danej osoby w określonych warunkach znaczenie podstawowe. Mają one jednocześnie odniesienie do innych poziomów wartości o określonych cechach hierarchicznych. Wpływ wartości na zachowanie człowieka ma charakter systemowy, można jednak określić następujące formy realizowania określonych wartości:
- sposób rzędowy,
- sposób warstwowy,
- sposób hierarchiczny,
- sposób piramidalny.
Wartości dzielą się na obiektywne oraz subiektywne. Pierwsze istnieją niezależnie od podmiotu, funkcjonowanie drugich wymaga osoby mogącej nadać wartość określonemu obiektowi. W przypadku procesu komunikacji o cechach perswazyjnych wartość rozumiana jest w drugim
poziomu egzystencji. Związki między różnymi wartościami mogą mieć strukturę hierarchiczną, wielopoziomową, lub koncentryczną. Różne pod względem jakościowym wartości mogą skupiać się wokół wartości, mającej dla danej osoby w określonych warunkach znaczenie podstawowe. Mają one jednocześnie odniesienie do innych poziomów wartości o określonych cechach hierarchicznych. Wpływ wartości na zachowanie człowieka ma charakter systemowy, można jednak określić następujące formy realizowania określonych wartości: <br>- sposób rzędowy, <br>- sposób warstwowy, <br>- sposób hierarchiczny, <br>- sposób piramidalny. <br>Wartości dzielą się na obiektywne oraz subiektywne. Pierwsze istnieją niezależnie od podmiotu, funkcjonowanie drugich wymaga osoby mogącej nadać wartość określonemu obiektowi. W przypadku procesu komunikacji o cechach perswazyjnych wartość rozumiana jest w drugim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego