Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.05 (5)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2005
nie ogranicza się tylko do wyłączenia jawności rozpraw, ale idzie często dalej. Przykładem może być zakończony niedawno spór pomiędzy Deutsche Telekom a Elektrimem przed wiedeńskim trybunałem, podczas którego arbitrzy zakazali stronom udzielania jakichkolwiek wypowiedzi czy komentarzy na temat prowadzonego postępowania. Nagłaśnianie sporu nakręca emocje, a to kłóci się z polubownym charakterem arbitrażu. Cierpi jednak na tym opinia publiczna, nie mogąc poznać szczegółów toczącego się procesu.

Inną zaletą jest możliwość doboru arbitrów. Większość procesów prowadzonych jest przez składy trzyosobowe. Każda strona sporu wskazuje swojego arbitra, ci zaś uzgadniają trzeciego, niezależnego, zwanego superarbitrem. Ten system delegowania arbitrów może stwarzać wrażenie, że obie strony
nie ogranicza się tylko do wyłączenia jawności rozpraw, ale idzie często dalej. Przykładem może być zakończony niedawno spór pomiędzy Deutsche Telekom a Elektrimem przed wiedeńskim trybunałem, podczas którego arbitrzy zakazali stronom udzielania jakichkolwiek wypowiedzi czy komentarzy na temat prowadzonego postępowania. Nagłaśnianie sporu nakręca emocje, a to kłóci się z polubownym charakterem arbitrażu. Cierpi jednak na tym opinia publiczna, nie mogąc poznać szczegółów toczącego się procesu.<br><br>Inną zaletą jest możliwość doboru arbitrów. Większość procesów prowadzonych jest przez składy trzyosobowe. Każda strona sporu wskazuje swojego arbitra, ci zaś uzgadniają trzeciego, niezależnego, zwanego superarbitrem. Ten system delegowania arbitrów może stwarzać wrażenie, że obie strony
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego