Typ tekstu: Książka
Autor: Siemaszko Andrzej
Tytuł: Granice tolerancji
Rok: 1993
analizował on takie stygmaty, które po pierwsze są sprzeczne z naszymi stereotypowymi oczekiwaniami co do tego, jaki powinien być dany typ jednostki, a po drugie są uważane w danym środowisku za wyjątkowo dyskredytujące.
Goffman wyróżniał trzy rodzaje stygmatów: "Przede wszystkim wzbudzające niechęć ułomności ciała - różnorodne zniekształcenia fizyczne. Następnie postrzegane wady charakteru jednostki, takie jak słaba wola, despotyczność lub nadmierna wybuchowość, niestałość i nieugiętość przekonań czy nieuczciwość, o czym wnioskuje się zazwyczaj na podstawie historii, przykładowo, zaburzeń psychicznych, pobytu w więzieniu, narkomanii, alkoholizmu, homoseksualizmu, bezrobocia, prób samobójczych czy radykalizmu politycznego. Istnieje w końcu stygmat plemienny - rasy, narodowości i religii - który może być
analizował on takie stygmaty, które po pierwsze są sprzeczne z naszymi stereotypowymi oczekiwaniami co do tego, jaki powinien być dany typ jednostki, a po drugie są uważane w danym środowisku za wyjątkowo dyskredytujące.<br>Goffman wyróżniał trzy rodzaje stygmatów: "Przede wszystkim wzbudzające niechęć ułomności ciała - różnorodne zniekształcenia fizyczne. Następnie postrzegane wady charakteru jednostki, takie jak słaba wola, despotyczność lub nadmierna wybuchowość, niestałość i nieugiętość przekonań czy nieuczciwość, o czym wnioskuje się zazwyczaj na podstawie historii, przykładowo, zaburzeń psychicznych, pobytu w więzieniu, narkomanii, alkoholizmu, homoseksualizmu, bezrobocia, prób samobójczych czy radykalizmu politycznego. Istnieje w końcu stygmat plemienny - rasy, narodowości i religii - który może być
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego