Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
razem ją opuszczano: zasady postępowania nie zostały w Przedmowie omówione. Po haśle rosyjskim następuje numer kolejny hasła w obrębie danej litery; stąd oznaczanie każdego hasła za pomocą odpowiedniej litery alfabetu rosyjskiego i numeru np. Abdukcyja A 2.
Zasadniczą, decydującą wadą omawianego słownika naukowoznawczego jest jego niekompletność hasłowa, która nie ma charakteru jakiejś świadomej selekcji, ale pochodzi z niewykorzystania - wbrew wspomnianemu w przedmowie oświadczeniu - podstawowych źródeł terminologicznych, które przytaczamy poniżej:
Tierminołogiczeskij słowar' po informatikie. Moskwa 1975. Na liczbę 4825 zawartych w nim łącznie haseł i odsyłaczy recenzowana książka nie ma około 1500 haseł takich jak np. kartoczka, katalożnaja; literatura, firmiennaja; rubrika, UDK
razem ją opuszczano: zasady postępowania nie zostały w &lt;hi rend="italic"&gt;Przedmowie&lt;/hi&gt; omówione. Po haśle rosyjskim następuje numer kolejny hasła w obrębie danej litery; stąd oznaczanie każdego hasła za pomocą odpowiedniej litery alfabetu rosyjskiego i numeru np. Abdukcyja A 2.<br>Zasadniczą, decydującą wadą omawianego słownika naukowoznawczego jest jego niekompletność hasłowa, która nie ma charakteru jakiejś świadomej selekcji, ale pochodzi z niewykorzystania - wbrew wspomnianemu w przedmowie oświadczeniu - podstawowych źródeł terminologicznych, które przytaczamy poniżej:<br>&lt;foreign lang="rus"&gt;Tierminołogiczeskij słowar' po informatikie&lt;/foreign&gt;. Moskwa 1975. Na liczbę 4825 zawartych w nim łącznie haseł i odsyłaczy recenzowana książka nie ma około 1500 haseł takich jak np. &lt;foreign lang="rus"&gt;kartoczka&lt;/foreign&gt;, &lt;foreign lang="rus"&gt;katalożnaja&lt;/foreign&gt;; literatura, &lt;foreign lang="rus"&gt;firmiennaja; rubrika&lt;/foreign&gt;, UDK
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego