Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
w stanie zdrowia osobników. Procesy patologiczne należałoby zatem uznać za niedostateczne "przystosowanie się" ludzkiego organizmu do niekorzystnych warunków środowiska pracy. Przeto zaburzenia zdrowotne wynikłe z niewłaściwych warunków pracy są pochodne wobec "pewnych zdolności organizmu ludzkiego, determinujących odpowiedź organizmu taką lub inną zmianą na niemożliwość przystosowania się". . Jeżeli zmiany te nabierają charakteru patologicznego, to powodują ostatecznie powstanie przypadku absencji chorobowej. Wpływ warunków pracy realizuje się ponadto w poczuciu fizycznego komfortu lub dyskomfortu, których psychologiczne efekty mogą być istotne w sferze motywacji do pracy. Th. Mc. Keown, stwierdza np. , że niedostateczne oświetlenie i temperatura oraz nadmierny hałas "wydają się wpływać na produktywność, absencję
w stanie zdrowia osobników. Procesy patologiczne należałoby zatem uznać za niedostateczne "przystosowanie się" ludzkiego organizmu do niekorzystnych warunków środowiska pracy. Przeto zaburzenia zdrowotne wynikłe z niewłaściwych warunków pracy są pochodne wobec "pewnych zdolności organizmu ludzkiego, determinujących odpowiedź organizmu taką lub inną zmianą na niemożliwość przystosowania się". <page nr=17>. Jeżeli zmiany te nabierają charakteru patologicznego, to powodują ostatecznie powstanie przypadku absencji chorobowej. Wpływ warunków pracy realizuje się ponadto w poczuciu fizycznego komfortu lub dyskomfortu, których psychologiczne efekty mogą być istotne w sferze motywacji do pracy. Th. Mc. Keown, stwierdza np. , że niedostateczne oświetlenie i temperatura oraz nadmierny hałas "wydają się wpływać na produktywność, absencję
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego