Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 2000
Co do wód podziemnych, to uzyskanie odpowiedniej jakości wody ze studni, bądź ujęcia lokalnego staje się coraz większym problemem. W 1996 roku Sanepid zakwalifikował wodę z ponad 60% przebadanych przez siebie studni jako nie nadająca się do picia.
Z przedstawionych faktów widać wyraźnie, źe czysta woda jest dziś towarem bardzo deficytowym, a stacje uzdatniania wody mają coraz większe trudnaści z zaopatrywaniem nas w wodę właściwej jakości.
Podstawową i jedyną technologią masowo stosowaną do "uzdatniania" wody pitnej w wodociągach miejskich jest jej chlorowanie. Zapobiega ono powstawaniu i rozwojowi środowisk bakteryjnych i epidemiogennych, ale jednocześnie chlor reaguje z mikroorganizmami w wodzie tworząc m
Co do wód podziemnych, to uzyskanie odpowiedniej jakości wody ze studni, bądź ujęcia lokalnego staje się coraz większym problemem. W 1996 roku Sanepid zakwalifikował wodę z ponad 60% przebadanych przez siebie studni jako nie nadająca się do picia.<br>Z przedstawionych faktów widać wyraźnie, źe czysta woda jest dziś towarem bardzo deficytowym, a stacje uzdatniania wody mają coraz większe trudnaści z zaopatrywaniem nas w wodę właściwej jakości.<br>Podstawową i jedyną technologią masowo stosowaną do "uzdatniania" wody pitnej w wodociągach miejskich jest jej chlorowanie. Zapobiega ono powstawaniu i rozwojowi środowisk bakteryjnych i epidemiogennych, ale jednocześnie chlor reaguje z mikroorganizmami w wodzie tworząc m
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego