Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
uwagę A. Kamiński, pisząc:
"Każdy człowiek niezależnie od wykształcenia odczuwa potrzebę urzeczywistnienia swego ludzkiego rozwoju przez aktywność umysłową i artystyczną, przez twórczość - byle tylko okoliczności umożliwiały mu rozpoznanie swoich zainteresowań w tym zakresie i sprzyjały ich realizacji".
Do tych "okoliczności" należy niewątpliwie osiągnięty poziom wykształcenia - i w tym sensie nie deprecjonujemy jego znaczenia - ale nie tylko, i w stopniu zróżnicowanym w odniesieniu do poszczególnych elementów kultury.
Kolejna płaszczyzną, na której obserwujemy istotne zróżnicowanie stwierdzeń na temat roli wykształcenia w kontekście uczestnictwa w kulturze, jest problematyka "poziomu wykształcenia" i "typu wykształcenia". Pomijamy tu obszerną grupę tez, w których zagadnienie to wprost nie
uwagę A. Kamiński, pisząc:<br>"Każdy człowiek niezależnie od wykształcenia odczuwa potrzebę urzeczywistnienia swego ludzkiego rozwoju przez aktywność umysłową i artystyczną, przez twórczość - byle tylko okoliczności umożliwiały mu rozpoznanie swoich zainteresowań w tym zakresie i sprzyjały ich realizacji". &lt;page nr=12&gt;<br>Do tych "okoliczności" należy niewątpliwie osiągnięty poziom wykształcenia - i w tym sensie nie deprecjonujemy jego znaczenia - ale nie tylko, i w stopniu zróżnicowanym w odniesieniu do poszczególnych elementów kultury.<br>Kolejna płaszczyzną, na której obserwujemy istotne zróżnicowanie stwierdzeń na temat roli wykształcenia w kontekście uczestnictwa w kulturze, jest problematyka "poziomu wykształcenia" i "typu wykształcenia". Pomijamy tu obszerną grupę tez, w których zagadnienie to wprost nie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego