Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
działaczy NZR i ND.
W czerwcu 1905 r. Liga Narodowa powołała do życia Narodowy Związek Robotniczy, swą polityczną i organizacyjną ekspozyturę do walki z rewolucyjnym ruchem robotniczym. Utworzenie NZR nie było wszakże początkiem działalności Ligi wśród klasy robotniczej Królestwa. NZR powstał w oparciu o już istniejące koncepcje ideologiczne, doświadczenie i dorobek organizacyjny.
Początki kontaktów Ligi Narodowej z robotnikami i rzemieślnikami należy wiązać z działalnością utworzonego w lutym 1899 r. Towarzystwa Oświaty Narodowej (TON). Początkowo praca nad skupieniem robotników była w jego działalności produktem ubocznym, Towarzystwo bowiem nastawiło się przede wszystkim na skupianie aktywu chłopskiego. Jednak niemal od samego powstania TON podjęto
działaczy NZR i ND. &lt;page nr=3&gt;<br>W czerwcu 1905 r. Liga Narodowa powołała do życia Narodowy Związek Robotniczy, swą polityczną i organizacyjną ekspozyturę do walki z rewolucyjnym ruchem robotniczym. Utworzenie NZR nie było wszakże początkiem działalności Ligi wśród klasy robotniczej Królestwa. NZR powstał w oparciu o już istniejące koncepcje ideologiczne, doświadczenie i dorobek organizacyjny.<br>Początki kontaktów Ligi Narodowej z robotnikami i rzemieślnikami należy wiązać z działalnością utworzonego w lutym 1899 r. Towarzystwa Oświaty Narodowej (TON). Początkowo praca nad skupieniem robotników była w jego działalności produktem ubocznym, Towarzystwo bowiem nastawiło się przede wszystkim na skupianie aktywu chłopskiego. Jednak niemal od samego powstania TON podjęto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego