Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 17.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
pod głosowanie. Z około trzystu delegatów jeden się wstrzymał, jeden był przeciw i tłumaczył: - To moja sprawa wewnętrzna.
I Krzaklewski, i Buzek podkreślali, że oczekują poparcia "naszych działań ze strony całej AWS". - Mamy szansę wrócić do jednego przesłania, jednego programu i jednego człowieka, w którego ręce możemy złożyć nasz wspólny dorobek - zwracał się premier do partii będących w AWS, przypominając, że każda wywodzi się z "Solidarności".
Lider AWS przepraszał premiera, że pojawiają się informacje, które "czasem robią krzywdę": - Za kilka lat zobaczymy, ile osobiście ten człowiek zrobił.
I zanim ogłosił swoją zgodę, zażegnywał spór, jaki toczył z marszałkiem Sejmu, lansowanym przez
pod głosowanie. Z około trzystu delegatów jeden się wstrzymał, jeden był przeciw i tłumaczył: - To moja sprawa wewnętrzna.<br>I &lt;name type="person"&gt;Krzaklewski&lt;/name&gt;, i &lt;name type="person"&gt;Buzek&lt;/name&gt; podkreślali, że oczekują poparcia "naszych działań ze strony całej &lt;name type="org"&gt;AWS&lt;/name&gt;". - Mamy szansę wrócić do jednego przesłania, jednego programu i jednego człowieka, w którego ręce możemy złożyć nasz wspólny dorobek - zwracał się premier do partii będących w &lt;name type="org"&gt;AWS&lt;/name&gt;, przypominając, że każda wywodzi się z &lt;name type="org"&gt;"Solidarności"&lt;/name&gt;.<br>Lider &lt;name type="org"&gt;AWS&lt;/name&gt; przepraszał premiera, że pojawiają się informacje, które "czasem robią krzywdę": - Za kilka lat zobaczymy, ile osobiście ten człowiek zrobił.<br>I zanim ogłosił swoją zgodę, zażegnywał spór, jaki toczył z marszałkiem &lt;name type="org"&gt;Sejmu&lt;/name&gt;, lansowanym przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego