Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
które jako samodzielne i dojrzałe artystycznie formy literackie narodzą się dopiero w dobie oświecenia? Czy też wynikał z młodego wieku cywilizacji, o którym historycy polscy tak bardzo lubili przypominać, zwłaszcza w XIX stuleciu? A może był świadectwem silnych nadal reliktów średniowiecza, przejawiających się w prymacie rękopisu oraz żywego słowa nad drukiem? Bądź istnienia kilku "Europ", pomiędzy którymi w XVII stuleciu obieg książki częściowo ustaje? Na pytania te nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. O wiele łatwiej chyba jest wyjaśnić, dlaczego przed upadkiem dawnej Rzeczypospolitej nie doczekały się druku pamiętniki Marcina Matuszewicza, Jędrzeja Kitowicza lub Jana Duklana Ochockiego, stanowiące dziś bezcenne źródło wiedzy
które jako samodzielne i dojrzałe artystycznie formy literackie narodzą się dopiero w dobie oświecenia? Czy też wynikał z młodego wieku cywilizacji, o którym historycy polscy tak bardzo lubili przypominać, zwłaszcza w XIX stuleciu? A może był świadectwem silnych nadal reliktów średniowiecza, przejawiających się w prymacie rękopisu oraz żywego słowa nad drukiem? Bądź istnienia kilku "Europ", pomiędzy którymi w XVII stuleciu obieg książki częściowo ustaje? Na pytania te nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. O wiele łatwiej chyba jest wyjaśnić, dlaczego przed upadkiem dawnej Rzeczypospolitej nie doczekały się druku pamiętniki Marcina Matuszewicza, Jędrzeja Kitowicza lub Jana Duklana Ochockiego, stanowiące dziś bezcenne źródło wiedzy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego